ՀՀ-ում թմրանյութերի և հոգեներգործուն նյութերի վերաբերյալ պետական քաղաքականություններն ու օրենսդրությունը շարունակում են մնալ ճնշող և պատժիչ։ Թեև թմրանյութեր և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործելն ապաքրեականացված է, այնուամենայնիվ տիրապետելու, պահելու և օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում առաջանում է վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն՝ ներառյալ ազատազրկում մի քանի տարով։ 

Գերդոզավորման դեպքերում թմրանյութեր և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործող անձիք վախենում են դիմել բժիշկներին կամ զանգահարել շտապ օգնություն, քանի որ զանգն անգամ կարող է առաջացնել քրեական պատասխանատվություն, ինչը շղթայի ձևով կարող է տարածվել նաև զանգահարողի, օգտագործողի և նրանց ծանոթների վրա։ 

Ընդհանուր առմամբ, թմրանյութերի և հոգեներգործուն նյութերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը չի բխում մարդու իրավունքներից, քաղաքացու շահերից և առողջությունից։ Անկախ օգտագործած թմրանյութերի և հոգեներգործուն նյութերի տեսակից և օգտագործման ձևից՝  քիչ չեն նաև անարձագանք գերդոզավորման դեպքերը։ Նման խիստ օրենսդրության պայմաններում քաղաքացիները խուսափում են դիմել բժշկական հաստատություններ՝ կախվածության կամ օգտագործման հետևանքով առաջացած խնդիրների բուժման նպատակով։

ՀՀ Սահմանադրության հոդված 85-ը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի առողջության պահպանման իրավունք, իսկ ըստ հոդված 86-ի՝  պետության քաղաքականության հիմնական…

This article is available only in Armenian language.

«Պատվի շարժումը» ՀԿ-ում աշխատանքն ավելին է, քան աշխատանքը. այն կոչ է նախագծելու, բարելավելու և կառուցելու համար։ Այն կոչ է խորհելու երիտասարդների հետ ու երիտասարդների համար: Այն համագործակցելու կոչ է հանուն սոցիալական, քաղաքական, գիտական, տեխնոլոգիական ու մշակութային նորարությունների, որոնց մասին երբեք հնարավորություն չեք ունեցել անգամ մտածելու: Ահա և այդ հնարավորությունը։ Պատրա՞ստ եք, եկե՛ք խոսենք: «Պատվի շարժումը» ՀԿ-ը ներդրումներ է կատարում յուրաքանչյուր աշխատակցի մեջ` համոզվելու համար, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է հասնել իր ամենամեծ ներուժին և աշխատում է մի միջավայրում, որն արմատավորված է հարգանքով, բազմազանությամբ և թիմային աշխատանքով:

Հետազոտողի հիմնական պարտականությունն է իրականացնել  «Երիտասարդության ներգրավվածությունը քաղաքականության մեջ, անհավասարություններն ու խոչընդոտները» թեմայով հետազոտության մեթոդոլոգիայի, տեսական շրջանակի մշակումը և տվյալների վերլուծությունը:

Կանչին դիմելու վերջնաժամկետն է 27. հուլիսի 2021թ., ժամը 23:59 Երևանի ժամանակով։

Հարցազրույցները կիրականացվեն հայտերի ընդունմանը զուգահեռ քանի դեռ չի կատարվել ընտրություն։

Հետազոտողի բաց կանչին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել ստորև ներկայացված հայտադիմումը։

Loading…

This article is available only in Armenian language.

«Պատվի շարժումը» ՀԿ-ում աշխատանքն ավելին է, քան աշխատանքը. այն կոչ է նախագծելու, բարելավելու և կառուցելու համար։ Այն կոչ է խորհելու երիտասարդների հետ ու երիտասարդների համար: Այն համագործակցելու կոչ է հանուն սոցիալական, քաղաքական, գիտական, տեխնոլոգիական ու մշակութային նորարությունների, որոնց մասին երբեք հնարավորություն չեք ունեցել անգամ մտածելու: Ահա և այդ հնարավորությունը։ Պատրա՞ստ եք, եկե՛ք խոսենք: «Պատվի շարժումը» ՀԿ-ը ներդրումներ է կատարում յուրաքանչյուր աշխատակցի մեջ` համոզվելու համար, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է հասնել իր ամենամեծ ներուժին և աշխատում է մի միջավայրում, որն արմատավորված է հարգանքով, բազմազանությամբ և թիմային աշխատանքով:

Սոցիալական մեդիայի վարիչի հիմնական պարտականությունն է ապահովել կազմակերպության փոխազդեցությունը հասարակության հետ սոցիալական մեդիայի հարթակներում՝ բովանդակային ռազմավարություն իրականացնելու միջոցով: Սոցիալական մեդիայի վարիչի պարտականություններից է նաև ներգրավվածության տվյալների վերլուծություն, հետևորդների փոխգործակցության միտումների բացահայտում, ինչպես նաև թվային արշավների պլանավորում և իրկանացում։

Կանչին դիմելու վերջնաժամկետն է 18. հուլիսի 2021թ., ժամը 23:59 Երևանի ժամանակով։

Հարցազրույցները կիրականացվեն հայտերի ընդունմանը զուգահեռ քանի դեռ չի կատարվել…

«Պատվի շարժումը» ՀԿ-ում աշխատանքն ավելին է, քան աշխատանքը. այն կոչ է նախագծելու, բարելավելու և կառուցելու համար։ Այն կոչ է խորհելու երիտասարդների հետ ու երիտասարդների համար: Այն համագործակցելու կոչ է հանուն սոցիալական, քաղաքական, գիտական, տեխնոլոգիական ու մշակութային նորարությունների, որոնց մասին երբեք հնարավորություն չեք ունեցել անգամ մտածելու: Ահա և այդ հնարավորությունը։ Պատրա՞ստ եք, եկե՛ք խոսենք: «Պատվի շարժումը» ՀԿ-ը ներդրումներ է կատարում յուրաքանչյուր աշխատակցի մեջ` համոզվելու համար, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է հասնել իր ամենամեծ ներուժին և աշխատում է մի միջավայրում, որն արմատավորված է հարգանքով, բազմազանությամբ և թիմային աշխատանքով:Ֆինանսների կառավարչի հիմնական պարտականություններն են ժամանակին պատրաստել և ապահովել կազմակերպության ճշգրիտ և հուսալի ֆինանսական հաշվետվություններն՝ ի համապատասխան հաշվապահական հաշվառման ՀՀ օրենսդրությանը և գործընկերների հետ ունեցած պարտավորությունների։ Ֆինանսների կառավարիչը պատասխանատու է իրականացնել ֆինանսական հոսքերի ընթացիկ հաշվետվությունը, կանխատեսումն ու բյուջետավորումն՝ ըստ «Պատվի շարժումը» ՀԿ-ի Գործադիր մարմնի հետ նախապես հաստատած ժամանակացույցի։

Կանչին դիմելու վերջնաժամկետն է 18. հուլիսի 2021թ., ժամը 23:59 Երևանի ժամանակով։

Հարցազրույցները կիրականացվեն հայտերի ընդունմանը զուգահեռ քանի դեռ չի կատարվել ընտրություն։

«Պատվի շարժումը» ՀԿ-ն կազմակերպում է հանդիպում 6 ԼԳԲՏ զույգերի հետ ս.թ. հունիսի 13-ին` պարզելու նրանց իրավական կարիքները` արդյունավետ իրավական ծրագրերի և շահերի պաշտպանության արշավներ մշակելու նպատակով: Խնդրում ենք գրանցվել ստորև մինչև 12.06.2021թ.

Loading…

Ըստ ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, ՀՀ կազմակերպությունների գործունեության արդյունքում 2018 թ. ընթացքում առաջացել է 67,146.2 հազ.. (ընդհանուր 99.3%) արդյունաբերական թափոն: 2017-ին Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հանրապետությունում գրանցել է 2031 աղբավայր ՝ ավելի քան 494 հա ընդհանուր մակերեսով: Նրանցից ոչ մեկը չի տեսակավորում կամ վերամշակում թափոնները: Փոխարենը թափոնները թափվում են հողտարածքում, ինչից հետո թափոնների վրա հատուկ մեքենայով ստեղծվում է 300 սանտիմետր հաստությամբ երկրի շերտ: Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է որոշ մասը փոխարինել նոր «սանիտարական» աղբանոցով, այնուամենայնիվ, ծրագրերը չեն ներառում նոր վերամշակման գործարանների շենքերի կառուցում: Բացի այդ, 2018թ. Հայաստանում թափոնների գրեթե 12.5% աճ է գրանցվել` ի համեմատ 2017 թվականի։

Պատվի Շարժման նպատակներից է իրականացնել ծրագրեր, որոնք ուղղված են թափոնների կառավարման արդյունավետ համակարգի ներդրմանը և կլիմայի տաքացմանը հակազդելուն:

Մենք այսօր՝ շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրը հորդորում ենք կենտրոնացնել ուշադրությունը նաև թափոնների կառավարումը բարելավելու վրա՝ նախաձեռնելով հանրային երկխոսություն և քննարկում Հայաստանում թափոնների արդյունավետ կառավարման և վերամշակման համակարգի կայացման գործում իրավական և հասարակական բարեփոխումների անհրաժեշտության համար:

«Պատվի շարժումը» ցավով տեղեկացնում է, որ որոշում է կայացրել չեղյալ համարել ԼԳԲՏ-ֆոբիայի դեմ միջազգային օրվա միջոցառումները, որը նշվում է մայիսի 17-ին: Պատճառը սադրանքներից խուսափելն է և անվտանգության միջոցների բացակայությունը:

ԼԳԲՏ-ֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ «Պատվի շարժումը» կոչ է անում բոլոր քաղաքական կուսակցություններին և առաջնորդներին պատշաճ ուշադրություն դարձնել լեսբուհի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր մարդկանց նկատմամբ բռնության և խտրականության վրա և հաշվի առնել ԼԳԲՏ անձանց իրավունքները առաջադրվելիս առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում:

Հայաստանում ԼԳԲՏ համայնքը և ակտիվիստները դեռ չունեն անվտանգության բավարար միջոցներ՝ պաշտպանվելու, տեսանելի լինելու, դուրս գալու և պայքարելու իրենց իրավունքների համար: ԼԳԲՏ Խաղաղ հավաքներ երկրում չեն կազմակերպվում, քաղաքականությունն ու լրատվամիջոցները երբեք չեն դադարում ԼԳԲՏ հանրույթից հասարակության եզրեր մղել: Հայաստանը մինչ օրս հանդիսանում է Եվրոպայում ամենա ԼԳԲՏ ֆոբ ​​երկրներից մեկը:

Հայաստանում նույնասեռ ամուսնությունները պաշտոնապես չեն ճանաչվում, և գործող օրենսդրությամբ նույնասեռ զույգերի համար ընտանիքի կամ ամուսնության ցանկացած այլ ձև չի տրամադրվում: Արդյունքում, Հայաստանում նույնասեռ զույգերին հասանելի չեն մի շարք իրավունքներ, որոնք ունեն անձի հարազատներն ու ամուսինը: Հակախտրական օրենսդրությունը բացակայում է, ԼԳԲՏ համայնքը պայքարում է ապրել…

«Պատվի Շարժումը» ՀԿ-ն կազմակերպում է երկօրյա կարիքների գնահատում թմրամիջոցներ և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործող (ԹՀՕ) Տավուշի Մարզի 12 երիտասարդների հետ։ Միջոցառման նպատակն է վերհանել ԹՀՕ-ների կարիքները վնասի նվազեցման ծրագրերի արդյունավետ մեկնարկի համար։

Loading…

«Պատվի Շարժումը» ՀԿ-ն կազմակերպում է երկօրյա կարիքների գնահատում թմրամիջոցներ և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործող (ԹՀՕ) Երևանի 12 երիտասարդների հետ։ Միջոցառման նպատակն է վերհանել ԹՀՕ-ների կարիքները վնասի նվազեցման ծրագրերի արդյունավետ մեկնարկի համար։

Loading…

«Պատվի Շարժումը» ՀԿ-ն կազմակերպում է երկօրյա կարիքների գնահատում թմրամիջոցներ և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործող (ԹՀՕ) Շիրակի Մարզի 12 երիտասարդների հետ։ Միջոցառման նպատակն է վերհանել ԹՀՕ-ների կարիքները վնասի նվազեցման ծրագրերի արդյունավետ մեկնարկի համար։

Loading…