ՀՀ-ում թմրանյութերի և հոգեներգործուն նյութերի վերաբերյալ պետական քաղաքականություններն ու օրենսդրությունը շարունակում են մնալ ճնշող և պատժիչ։ Թեև թմրանյութեր և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործելն ապաքրեականացված է, այնուամենայնիվ տիրապետելու, պահելու և օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում առաջանում է վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն՝ ներառյալ ազատազրկում մի քանի տարով։ 

Գերդոզավորման դեպքերում թմրանյութեր և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործող անձիք վախենում են դիմել բժիշկներին կամ զանգահարել շտապ օգնություն, քանի որ զանգն անգամ կարող է առաջացնել քրեական պատասխանատվություն, ինչը շղթայի ձևով կարող է տարածվել նաև զանգահարողի, օգտագործողի և նրանց ծանոթների վրա։ 

Ընդհանուր առմամբ, թմրանյութերի և հոգեներգործուն նյութերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը չի բխում մարդու իրավունքներից, քաղաքացու շահերից և առողջությունից։ Անկախ օգտագործած թմրանյութերի և հոգեներգործուն նյութերի տեսակից և օգտագործման ձևից՝  քիչ չեն նաև անարձագանք գերդոզավորման դեպքերը։ Նման խիստ օրենսդրության պայմաններում քաղաքացիները խուսափում են դիմել բժշկական հաստատություններ՝ կախվածության կամ օգտագործման հետևանքով առաջացած խնդիրների բուժման նպատակով։

ՀՀ Սահմանադրության հոդված 85-ը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի առողջության պահպանման իրավունք, իսկ ըստ հոդված 86-ի՝  պետության քաղաքականության հիմնական…

This article is available only in Armenian language.

«Պատվի շարժումը» ՀԿ-ում աշխատանքն ավելին է, քան աշխատանքը. այն կոչ է նախագծելու, բարելավելու և կառուցելու համար։ Այն կոչ է խորհելու երիտասարդների հետ ու երիտասարդների համար: Այն համագործակցելու կոչ է հանուն սոցիալական, քաղաքական, գիտական, տեխնոլոգիական ու մշակութային նորարությունների, որոնց մասին երբեք հնարավորություն չեք ունեցել անգամ մտածելու: Ահա և այդ հնարավորությունը։ Պատրա՞ստ եք, եկե՛ք խոսենք: «Պատվի շարժումը» ՀԿ-ը ներդրումներ է կատարում յուրաքանչյուր աշխատակցի մեջ` համոզվելու համար, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է հասնել իր ամենամեծ ներուժին և աշխատում է մի միջավայրում, որն արմատավորված է հարգանքով, բազմազանությամբ և թիմային աշխատանքով:

Հետազոտողի հիմնական պարտականությունն է իրականացնել  «Երիտասարդության ներգրավվածությունը քաղաքականության մեջ, անհավասարություններն ու խոչընդոտները» թեմայով հետազոտության մեթոդոլոգիայի, տեսական շրջանակի մշակումը և տվյալների վերլուծությունը:

Կանչին դիմելու վերջնաժամկետն է 27. հուլիսի 2021թ., ժամը 23:59 Երևանի ժամանակով։

Հարցազրույցները կիրականացվեն հայտերի ընդունմանը զուգահեռ քանի դեռ չի կատարվել ընտրություն։

Հետազոտողի բաց կանչին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել ստորև ներկայացված հայտադիմումը։

Loading…

This article is available only in Armenian language.

«Պատվի շարժումը» ՀԿ-ում աշխատանքն ավելին է, քան աշխատանքը. այն կոչ է նախագծելու, բարելավելու և կառուցելու համար։ Այն կոչ է խորհելու երիտասարդների հետ ու երիտասարդների համար: Այն համագործակցելու կոչ է հանուն սոցիալական, քաղաքական, գիտական, տեխնոլոգիական ու մշակութային նորարությունների, որոնց մասին երբեք հնարավորություն չեք ունեցել անգամ մտածելու: Ահա և այդ հնարավորությունը։ Պատրա՞ստ եք, եկե՛ք խոսենք: «Պատվի շարժումը» ՀԿ-ը ներդրումներ է կատարում յուրաքանչյուր աշխատակցի մեջ` համոզվելու համար, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է հասնել իր ամենամեծ ներուժին և աշխատում է մի միջավայրում, որն արմատավորված է հարգանքով, բազմազանությամբ և թիմային աշխատանքով:

Սոցիալական մեդիայի վարիչի հիմնական պարտականությունն է ապահովել կազմակերպության փոխազդեցությունը հասարակության հետ սոցիալական մեդիայի հարթակներում՝ բովանդակային ռազմավարություն իրականացնելու միջոցով: Սոցիալական մեդիայի վարիչի պարտականություններից է նաև ներգրավվածության տվյալների վերլուծություն, հետևորդների փոխգործակցության միտումների բացահայտում, ինչպես նաև թվային արշավների պլանավորում և իրկանացում։

Կանչին դիմելու վերջնաժամկետն է 18. հուլիսի 2021թ., ժամը 23:59 Երևանի ժամանակով։

Հարցազրույցները կիրականացվեն հայտերի ընդունմանը զուգահեռ քանի դեռ չի կատարվել…

«Պատվի շարժումը» ՀԿ-ում աշխատանքն ավելին է, քան աշխատանքը. այն կոչ է նախագծելու, բարելավելու և կառուցելու համար։ Այն կոչ է խորհելու երիտասարդների հետ ու երիտասարդների համար: Այն համագործակցելու կոչ է հանուն սոցիալական, քաղաքական, գիտական, տեխնոլոգիական ու մշակութային նորարությունների, որոնց մասին երբեք հնարավորություն չեք ունեցել անգամ մտածելու: Ահա և այդ հնարավորությունը։ Պատրա՞ստ եք, եկե՛ք խոսենք: «Պատվի շարժումը» ՀԿ-ը ներդրումներ է կատարում յուրաքանչյուր աշխատակցի մեջ` համոզվելու համար, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է հասնել իր ամենամեծ ներուժին և աշխատում է մի միջավայրում, որն արմատավորված է հարգանքով, բազմազանությամբ և թիմային աշխատանքով:Ֆինանսների կառավարչի հիմնական պարտականություններն են ժամանակին պատրաստել և ապահովել կազմակերպության ճշգրիտ և հուսալի ֆինանսական հաշվետվություններն՝ ի համապատասխան հաշվապահական հաշվառման ՀՀ օրենսդրությանը և գործընկերների հետ ունեցած պարտավորությունների։ Ֆինանսների կառավարիչը պատասխանատու է իրականացնել ֆինանսական հոսքերի ընթացիկ հաշվետվությունը, կանխատեսումն ու բյուջետավորումն՝ ըստ «Պատվի շարժումը» ՀԿ-ի Գործադիր մարմնի հետ նախապես հաստատած ժամանակացույցի։

Կանչին դիմելու վերջնաժամկետն է 18. հուլիսի 2021թ., ժամը 23:59 Երևանի ժամանակով։

Հարցազրույցները կիրականացվեն հայտերի ընդունմանը զուգահեռ քանի դեռ չի կատարվել ընտրություն։

Ըստ ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, ՀՀ կազմակերպությունների գործունեության արդյունքում 2018 թ. ընթացքում առաջացել է 67,146.2 հազ.. (ընդհանուր 99.3%) արդյունաբերական թափոն: 2017-ին Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հանրապետությունում գրանցել է 2031 աղբավայր ՝ ավելի քան 494 հա ընդհանուր մակերեսով: Նրանցից ոչ մեկը չի տեսակավորում կամ վերամշակում թափոնները: Փոխարենը թափոնները թափվում են հողտարածքում, ինչից հետո թափոնների վրա հատուկ մեքենայով ստեղծվում է 300 սանտիմետր հաստությամբ երկրի շերտ: Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է որոշ մասը փոխարինել նոր «սանիտարական» աղբանոցով, այնուամենայնիվ, ծրագրերը չեն ներառում նոր վերամշակման գործարանների շենքերի կառուցում: Բացի այդ, 2018թ. Հայաստանում թափոնների գրեթե 12.5% աճ է գրանցվել` ի համեմատ 2017 թվականի։

Պատվի Շարժման նպատակներից է իրականացնել ծրագրեր, որոնք ուղղված են թափոնների կառավարման արդյունավետ համակարգի ներդրմանը և կլիմայի տաքացմանը հակազդելուն:

Մենք այսօր՝ շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրը հորդորում ենք կենտրոնացնել ուշադրությունը նաև թափոնների կառավարումը բարելավելու վրա՝ նախաձեռնելով հանրային երկխոսություն և քննարկում Հայաստանում թափոնների արդյունավետ կառավարման և վերամշակման համակարգի կայացման գործում իրավական և հասարակական բարեփոխումների անհրաժեշտության համար:

«Պատվի շարժումը» ցավով տեղեկացնում է, որ որոշում է կայացրել չեղյալ համարել ԼԳԲՏ-ֆոբիայի դեմ միջազգային օրվա միջոցառումները, որը նշվում է մայիսի 17-ին: Պատճառը սադրանքներից խուսափելն է և անվտանգության միջոցների բացակայությունը:

ԼԳԲՏ-ֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ «Պատվի շարժումը» կոչ է անում բոլոր քաղաքական կուսակցություններին և առաջնորդներին պատշաճ ուշադրություն դարձնել լեսբուհի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր մարդկանց նկատմամբ բռնության և խտրականության վրա և հաշվի առնել ԼԳԲՏ անձանց իրավունքները առաջադրվելիս առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում:

Հայաստանում ԼԳԲՏ համայնքը և ակտիվիստները դեռ չունեն անվտանգության բավարար միջոցներ՝ պաշտպանվելու, տեսանելի լինելու, դուրս գալու և պայքարելու իրենց իրավունքների համար: ԼԳԲՏ Խաղաղ հավաքներ երկրում չեն կազմակերպվում, քաղաքականությունն ու լրատվամիջոցները երբեք չեն դադարում ԼԳԲՏ հանրույթից հասարակության եզրեր մղել: Հայաստանը մինչ օրս հանդիսանում է Եվրոպայում ամենա ԼԳԲՏ ֆոբ ​​երկրներից մեկը:

Հայաստանում նույնասեռ ամուսնությունները պաշտոնապես չեն ճանաչվում, և գործող օրենսդրությամբ նույնասեռ զույգերի համար ընտանիքի կամ ամուսնության ցանկացած այլ ձև չի տրամադրվում: Արդյունքում, Հայաստանում նույնասեռ զույգերին հասանելի չեն մի շարք իրավունքներ, որոնք ունեն անձի հարազատներն ու ամուսինը: Հակախտրական օրենսդրությունը բացակայում է, ԼԳԲՏ համայնքը պայքարում է ապրել…

Երևանի Բաղրամյան պողոտային զուգահեռ փողոցներից մեկում հնչող երաժշտությունը և շաբաթական ցուցահանդեսները խթան են տալիս Երևանի նորօրյա զարգացմանը։ Սոցիալական քննարկումները, երաժշտությունն ու արվեստի այլ դրսևորումները ոչ միայն արտացոլում են ժամանակակից երիտասարդության պահանջները, այև շատ հաճախ դառնում են քաղաքական և քաղաքային։ Սա նաև ազատության մշակութաժամանցային արտահայտումն է մի տան մեջ, որի գյությունն ինչքան էլ տան տերերը չհամարեն քաղաքական, վեր է ածվել քաղաքական հայտարարության՝ ընդդեմ խոր արմատավորված հայ պահպանողականության, հանուն ազատությունների և ինքնադրսևորման։ 

«Երեսուն տարի հետո հայտնվելով Հայաստանում և այցելելով ժամանցային վայրեր, հասկացա Հայաստանում պակասում էր որակյալ և գեղեցիկ ժամանց անցկացնելու հնրավորությունը։ Գուլդենը գեղեցիկ ապրելու մշակույթն է քարոզում։ Այն արվեստի միջավայր է,  որտեղ նոր սերունդները կարող են ավելի գեղեցիկ անցկացնել իրենց ժամանցը, զարգացնել արվեստը, ձևավորել ճաշակ ու արտահայտվել»,- ասում է Ժակը՝ երկար տարիներ արևմուտքում ապրած հայը, ով վերադարձել է զարգացնելու հայրենիքը։ «Կորոնավիրուսի ժամանակ փակվեցի այստեղ, եկել էի ղեկավարելու գեղեցկության համայկական փառատոն։ Ծնվեց սա, ու որոշեց մնալ Հայաստանում։ Վայրն ավելի շատ ազատության խորհրդանիշն է, հոլանդականի ու հայկականի համադրությունը՝ մշակույթով,…

Երկու տարվա մանրակրկիտ քննարկումներից հետո, 2020թ. դեկտեմբերին ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների հարցերով հանձնաժողովը քվեարկեց 1961թ. Թմրամիջոցների մասին միասնական կոնվենցիայի IV ցանկից մարիխուանան հանելու մասին։ IV ցանկը նախատեսված է սահմանափակ կամ առանց բուժական օգտի է վերահսկվող նյութերի կարգավորմանը: Սրանով ՄԱԿ-ը վերջապես ընդունում է մարիխուանայի բուժական արժեքը՝ այդպիսով հաստատելով մարիխուանայի հիմքով դեղամիջոցների հասանելիությունն ապահովելու միջազգային հրամայականը: Սա ողջունելի նորություն է միլիոնավոր մարդկանց համար, ովքեր  բուժական նպատակներով մարիխուանա են օգտագործում։

ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների հանձնաժողովի 27-25 ձայների հարաբերակցությամբ հիմնված էր Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից 2019 թ. առաջարկությունների վրա, որը ՄԱԿ-ին տրամադրում է թմրամիջոցների վերաբերյալ տեխնիկական աջակցությունը: Սույն որոշմամբ թմրամիջոցների մասին միացյալ կոնվենցիայի IV ցանկից հանվում է մարիխունան և մարիխուանայի խեժերը, որտեղ այն նշված էր հերոինի նման թմրանյութերի կողքին, քանի որ դրանք չունեին բժշկական կամ բուժական նշանակություն:

«Պատվի շարժումը» ողջունում է պատմական քվեարկությունը, ՄԱԿ-ի կողմից մարիխուանայի բուժիչ արժեքի ընդունումը, բայց մենք լուրջ մտավախություններ ունենք, որ այն կմնա թմրամիջոցների մասին 1961 թ. Կոնվենցիայի I ցուցակում՝ պահպանվելով նույն խիստ հսկողության…

Տասնամյակներ տևած հակամարտությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կրկին սրվեց `սեպտեմբերի 27-ին, երեք ամիսների ընթացքում երկրորդ բուռն ռազմական առճակատմամբ: Ադրբեջանում քաղաքական ընդդիմության շատ հայտնի անդամներ և ազատական ​​քաղաքացիական հասարակության խմբերը աջակցում են պատերազմին՝ մի կողմ դնելով իրենց սովորական հակադրությունը կառավարությանը ՝ հաճախ նույնիսկ բացահայտորեն աջակցելով երկրի ավտորիտար նախագահ Իլհամ Ալիևին:

Ադրբեջանի ամենահայտնի ձախ քաղաքական ակտիվիստներից մեկը ՝ Գիյաս Իբրահիմը, հայտնի էր նրանով, որ երկու տարի անցկացրել է բանտում ՝ նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանի վրա գրաֆիտիներ նկարելու համար: Սեպտեմբերին բռնկված մարտերի սկզբից Իբրահիմը հաճախակի քննադատում էր կառավարությունը: Իր անկեղծության համար նա պատերազմի մեկնարկի հաջորդ օրը ձերբակալվեց Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից (և անմիջապես հետո ազատ արձակվեց): Նա շարունակում է հետապնդվել առցանց՝ խաղաղության կոչերի համար:

Մենք կոչ ենք անում բոլոր հետևորդներին, երիտասարդներին և արվեստագետներին տարածել խաղաղության և հարևանության ուղերձ՝ աջակցելու խաղաղ երիտասարդներին Ադրբեջանում բողոքելու իրենց իշխանությունների ագրեսիվ գործողությունների դեմ:

Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը հետաքննել Ադրբեջանի իշխանությունների երիտասարդ ակտիվիստների դեմ անօրինական գործողությունները և նախաձեռնել…

Հայաստանը արտակարգ դրություն հայտարարեց 2020թ.-ի մարտին, և վերջերս երկարաձգեց տևողությունը մինչև օգոստոսի կեսը: Անփորձ պետական պաշտոնյաները, տնտեսական, սոցիալ-մշակութային և առողջապահական ոլորտների թերի կառավարումը իրական խոչընդոտ հանդիսացան հետհեղափոխական Հայաստանի Կառավարության համար` համաշխարհային COVID-19 համավարակի պատճառով արտակարգ իրավիճակների ժամանակներում լավ կառավարման փորձության քննությունը հանձնելու համար: Թեև հայկական հանրային քաղաքականությունը, որը կարելի է համարել ոչ թիրախային, կենտրոնանում է առողջության անմիջական հետևանքների վրա, մշակութային կյանքի վրա համավարակի հետևանքներն արդեն դառնում են տեսանելի, իսկ ինչպիսին կլինի հետագա ազդեցությունը շարունակում մնում է անհայտ:

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն՝ ՄԱԿ-ի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպությունը փաստում է. «Այս իրավիճակը հատկապես ազդում է արվեստագետների և նրանց աշխատանքի եղանակների վրա: Չեղարկված համերգները, հետաձգված փառատոները, ալբոմների ձգձգումը, կինոնկարների կասեցված արտադրությունը և փակ կինոթատրոնները. բոլորն էլ ունեն ավերիչ ազդեցություն արվեստագետների կենսապահովման վրա, որոնցից շատերն անկախ աշխատողներ են կամ աշխատում են փոքր և միջին ձեռնարկություններում, որոնք հատկապես խոցելի են ֆինանսական ցնցումների տեսանկյունից: Նույնիսկ սոցիալական ապահովության համակարգ ունեցող երկրները, որոնք ընդգրկում են արվեստագետներին և մշակութային մասնագետներին, ամենայն հավանականությամբ, բախվում են ազդեցությունը մեղմելու դժվարությունների…