«Պատվի շարժումը» ՀԿ-ն կազմակերպում է հանդիպում 6 ԼԳԲՏ զույգերի հետ ս.թ. հունիսի 13-ին` պարզելու նրանց իրավական կարիքները` արդյունավետ իրավական ծրագրերի և շահերի պաշտպանության արշավներ մշակելու նպատակով: Խնդրում ենք գրանցվել ստորև մինչև 12.06.2021թ.

Loading…

«Պատվի Շարժումը» ՀԿ-ն կազմակերպում է երկօրյա կարիքների գնահատում թմրամիջոցներ և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործող (ԹՀՕ) Տավուշի Մարզի 12 երիտասարդների հետ։ Միջոցառման նպատակն է վերհանել ԹՀՕ-ների կարիքները վնասի նվազեցման ծրագրերի արդյունավետ մեկնարկի համար։

Loading…

«Պատվի Շարժումը» ՀԿ-ն կազմակերպում է երկօրյա կարիքների գնահատում թմրամիջոցներ և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործող (ԹՀՕ) Երևանի 12 երիտասարդների հետ։ Միջոցառման նպատակն է վերհանել ԹՀՕ-ների կարիքները վնասի նվազեցման ծրագրերի արդյունավետ մեկնարկի համար։

Loading…

«Պատվի Շարժումը» ՀԿ-ն կազմակերպում է երկօրյա կարիքների գնահատում թմրամիջոցներ և հոգեներգործուն նյութեր օգտագործող (ԹՀՕ) Շիրակի Մարզի 12 երիտասարդների հետ։ Միջոցառման նպատակն է վերհանել ԹՀՕ-ների կարիքները վնասի նվազեցման ծրագրերի արդյունավետ մեկնարկի համար։

Loading…