կրթության և աշխատանքի ծրագիր 


Մենք նպատակ ունենք բարձրացնել երիտասարդների աշխատունակությունն ու մասնակցությունը հասարակության, քաղաքականության և տնտեսության մեջ՝ աջակցելով երիտասարդներին՝ դառնալու ակտիվ քաղաքացի, զարգացնելու նրանց հմտությունները և մասնակցելու քաղաքականության երկխոսությանը:

Ինչո՞ւ

Հայաստանն ունի ծերացող բնակչություն` բարձր կրթական մասնակցության մակարդակով և աշխատաշուկայի բոլոր ցուցանիշների մարտահրավերներով: 2000-ականների սկզբից սկսած` երիտասարդների թիվը նվազում է, իսկ ընդհանուր անկումը կազմում է շուրջ 30%: Երիտասարդների միգրացիայի բարձր մակարդակը ժողովրդագրական այս միտման հիմնական պատճառն է: Երիտասարդության զարգացման ինդեքսով Հայաստանը 183 երկրներից 134-րդն է: Զբաղվածության և հնարավորությունների ցուցանիշներով (170-րդ տեղ), քաղաքացիական մասնակցություն (149-րդ տեղում) և քաղաքական մասնակցություն (147-րդ տեղում): Այս արդյունքով երկիրն ուներ ամենացածր ինդեքսը Արևելյան գործընկերության բոլոր երկրներից: 2020 թվականին Հայաստանում երիտասարդների գործազրկության գնահատված մակարդակը 34.05% էր: Կրթության վրա պետական ​​ծախսերը շատ ցածր են՝ թե՛ որպես համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ), թե՛ որպես ընդհանուր պետական ​​ծախսերի մասնաբաժին: Կրթության վրա պետական ​​ծախսերը ՝ որպես ՀՆԱ-ի մասնաբաժին (2.7%), համապատասխանում էին ԵՄ-28-ի նմանատիպ ցուցանիշի միայն 58% -ին (միջինը `4.7%):

Կրթության և զբաղվածության իրավունք

Որակյալ կրթությունը նպատակ ունի ապահովել լիարժեք կլորացված մարդու զարգացումը: Այն սոցիալապես խոցելի երեխաներին և մեծահասակներին աղքատությունից դուրս բերելու և հասարակությունը վեր հանելու ամենահզոր գործիքներից մեկն է: Կրթությունը նպաստում է նաև հավասար աշխատանքային պայմանների և վճարման ապահովմանը կանանց և աղջիկների համար։  Որպիսի մարդը կարողանա իրացնել այս իրավունքն անհրաժեշտ է ապահովել կրթության և աշխատանքի հնարավորությունների հավասարություն, համընդհանուր հասանելիություն, կիրառելի և վերահսկվող որակի չափանիշներ: