Թափոնների վերամշակում հիմա՛

Ըստ ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության ամփոփ տեղեկատվության, ՀՀ կազմակերպությունների գործունեության արդյունքում 2018 թ. ընթացքում առաջացել է 67,146.2 հազ.. (ընդհանուր 99.3%) արդյունաբերական թափոն: 2017-ին Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հանրապետությունում գրանցել է 2031 աղբավայր ՝ ավելի քան 494 հա ընդհանուր մակերեսով: Նրանցից ոչ մեկը չի տեսակավորում կամ վերամշակում թափոնները: Փոխարենը թափոնները թափվում են հողտարածքում, ինչից հետո թափոնների վրա հատուկ մեքենայով ստեղծվում է 300 սանտիմետր հաստությամբ երկրի շերտ:
Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է որոշ մասը փոխարինել նոր «սանիտարական» աղբանոցով, այնուամենայնիվ, ծրագրերը չեն ներառում նոր վերամշակման գործարանների շենքերի կառուցում: Բացի այդ, 2018թ. Հայաստանում թափոնների գրեթե 12.5% աճ է գրանցվել` ի համեմատ 2017 թվականի։

Պատվի Շարժման նպատակներից է իրականացնել ծրագրեր, որոնք ուղղված են թափոնների կառավարման արդյունավետ համակարգի ներդրմանը և կլիմայի տաքացմանը հակազդելուն:

Մենք այսօր՝ շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրը հորդորում ենք կենտրոնացնել ուշադրությունը նաև թափոնների կառավարումը բարելավելու վրա՝ նախաձեռնելով հանրային երկխոսություն և քննարկում Հայաստանում թափոնների արդյունավետ կառավարման և վերամշակման համակարգի կայացման գործում իրավական և հասարակական բարեփոխումների անհրաժեշտության համար: